Benedica, benedicamu, cchiù pocu simu e megghiu iamu" !


Intra nu palazzu ce sta nu cane pazzu:tir'u filu, tir'u lazzu, tir'a capu du cane pazzu. 

 


Jennu e venennu cottune cogghiennu;a dinocchiune cogghiennu cottune.