Panz'e panza e manicu di panza e na libbra i carne cruda, fa ballare a criatura.(a chitarra) 

 


Pilu e cuntra pilu, aza l'anca e ficcatilu.(u cozettu) 

 


Alla muntagna nescia, alla muntagna pascia, ven'alla casa e sgruscia.(u tilaru) 

 


Tummulava, tummulava: senza pedi camminava, senza culu se sedia, comu diavulu facia?(u gghiommaru) 

 


C'è na cosa chi fujia sempre e nun se vota mmai.(L'acqua da jummara) 

 


Pennicula pennìappe a coscia di madama Mariae madama azava la cosciae penniculu cchiù ncoscia(u fusu)